Redakcja: tel.: 660004843
e-mail: kontakt@webprof.pl
Adres: Grzegorz Kozłowski, Grądzkie 3a, 11-510 Wydminy, NIP: 9730795399